Referenser

Proper People har genom åren genomfört och varit delaktig i hundratals rekryteringar, både som externa rekryteringskonsulter och inhouse till våra kunder. (Som chefer har vi dessutom rekryterat många egna medarbetare till våra verksamheter)
Nedan följer några exempel på tjänster som tillsatts:

 • Affärsområdeschefer
 • Affärsutvecklare
 • Analytiker
 • Avtalsansvarig
 • Branschspecialister
 • Bostadsförvaltare
 • Chef Asset Management
 • Chef projektledning
 • Ekonomi- och Finanschef
 • Fastighetschefer
 • Fastighetscontroller
 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsutvecklare
 • Fastighetskonsulter
 • FM-chef
 • FM-ansvarig
 • Förvaltare
 • Förvaltningschef
 • Head of Workplace Management
 • Kommersiella förvaltare
 • Kommunikationsansvarig
 • Kommunikationschef
 • Kundansvariga
 • Marknadschefer
 • Marknadsområdeschef
 • Projektchef
 • Projektingenjör
 • Projektutvecklare
 • Tekniska förvaltare
 • Workplace Manager
 • Utbildningschef
 • Vice VD
 • VD

Vill du veta hur vi arbetar, kontakta oss så berättar vi mer.

HR- och hållbarhetschef
Förvaltare
Uthyrningschef
Förvaltare