Senast tillsatta tjänster

Affärsenhetschef
AO chef Ekonomisk Förvaltning
Driftledare
Förvaltare (Göteborg)
Senior Upphandlare
Fastighetsutvecklingschef
Projektutvecklare
Projektledare
Tf Regionchef (Falun)
Förvaltare (Falun)
Uppdragsansvarig el-konsult
Senior Rådgivare förvaltning
Driftledare
Förvaltare
Uthyrningschef
Riskmanager (försäkringsspecialist)
AO chef Teknisk Förvaltning
Affärsenhetschef