Varför Proper People?

Vi erbjuder rekrytering och konsultförmedling av chefer och specialister främst till fastighetsbranschen!

Tillsammans har vi många års erfarenhet från rekrytering och konsultförmedling av chefer och specialister. Det ger oss en djup förståelse för våra kunder och kandidater och vad som krävs för en bra matchning och en effektiv process.

För att lyckas hitta rätt kandidater är vi övertygade om att vår historik av hög hitrate och vår långa erfarenhet av att tillsätta chefer och specialister är avgörande.

Rekrytering och förmedling av konsulter är ett hantverk som kräver både en professionell process och professionella konsulter – det har vi!

 

Om företaget

Företaget växte fram ur ambitionen i att bistå bolag med att fortsätta attrahera, rekrytera och för förmedla relevanta medarbetare och konsulter som kan bidra i att utveckla verksamheten parallellt med sin egen utveckling. Proper People tror på värdet av att lära känna varje kunds organisation och dess kultur samt fördjupa kunskapen om varje kandidats erfarenheter och drivkrafter. Allt för ett nära och personligt samarbete med varje företag och möjligheten att identifiera och attrahera bäst lämpade kandidater för tjänsten.

I Proper People Sverige AB har vi en arbetsprocess som tydligt anger våra enskilda ansvars- och befogenheter. Då vi är ett litet bolag gör vi allt i processen själva. Det ger oss kontroll på alla detaljer och är ett sätt att säkerställa hög kvalitet.

Maria Mattsson började arbeta som rekryteringskonsult 1997. Därefter har hon varvat rekrytering med att arbeta som chef i olika organisationer. De senaste sju åren har hon arbetat med att tillsätta chefer och specialister mot fastighetsbranschen med många nöjda kunder och kandidater som följd.

Therese Malk har arbetat med rekrytering och konsultförmedling sedan 1999. Även hon har varvat rekrytering med olika chefsbefattningar, senast i ett fastighetsrelaterat bolag.

Therese och Maria har ett stort kontaktnät inom fastighetsbranschen, som gynnar våra samarbetspartners.