Varför Proper People?

Proper People är ett rekryteringsföretag specialiserat på att stödja bolag att nå sina affärsmål genom ledarstödd rekrytering, personbedömningar och konsultförmedling främst av chefer och specialister inom fastighetsbranschen.

Vi erbjuder rekrytering och konsultförmedling av chefer och specialister främst till fastighetsbranschen

Tillsammans har vi många års erfarenhet från rekrytering och konsultförmedling av chefer och specialister. Det ger oss en djup förståelse för våra kunder och kandidater och vad som krävs för en bra matchning och en effektiv process.

Vår historik av hög hitrate och vår långa erfarenhet av att tillsätta chefer och specialister är avgörande för att lyckas hitta rätt kandidater. Det är vi övertygade om!

Rekrytering och förmedling av konsulter är ett hantverk som kräver både en professionell process och professionella konsulter. Och det har vi!

 

Om företaget

Företaget Proper People växte fram ur ambitionen att bistå bolag med att attrahera, rekrytera och förmedla relevanta medarbetare och konsulter som kan bidra till kundernas organisation på olika sätt.

Proper People tror på värdet av att lära känna varje kunds organisation och dess kultur. Vi tror också på att fördjupa kunskapen om varje kandidats erfarenheter och drivkrafter. Kännedom och fördjupad kunskap ger ett nära och personligt samarbete med varje kund. Det ger oss också möjlighet att identifiera och attrahera de bäst lämpade kandidaterna för tjänsten.

I Proper People gör vi allt i processen själva. Det ger oss kontroll i alla detaljer och är ett sätt för oss att säkerställa hög kvalitet.

Maria Mattsson har varvat rekrytering med att arbeta som chef i olika organisationer

Maria Mattsson började arbeta som rekryteringskonsult 1997. Därefter har hon varvat rekrytering med att arbeta som chef i olika organisationer. De senaste tio åren har hon arbetat med att tillsätta chefer och specialister mot fastighetsbranschen.

Therese Malk har arbetat med rekrytering och konsultförmedling sedan 1999

Therese Malk har arbetat med rekrytering och konsultförmedling sedan 1999. Även Therese har varvat rekrytering med olika chefsbefattningar på flera arbetsplatser, senast som rekryteringschef i ett fastighetsrelaterat bolag.

Rekrytering och konsultförmedling av chefer och specialister i fastighetsbranschen

Proper People  – Therese Malk och Maria Mattsson – har ett bra kontaktnät inom fastighetsbranschen. Det gynnar våra samarbetspartners.

Kontakta oss för att höra mer om vårt erbjudande och vad vi kan hjälpa till med!