Vad vi erbjuder

Vårt erbjudande till kunder och kandidater

Det är individerna som gör skillnaden

De allra flesta företag skulle säga att det är deras medarbetare som gör skillnad och i ett led av det blir det allt viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos våra kunder är det avgörande från första kandidatkontakten till anställning. Med vår långa erfarenhet från rekryterings- , bemannings- och konsultbranschen köper du en konsult med stort kontaktnät och som kan hantverket kring rekrytering!
Vi garanterar dig en professionell process med högt personligt engagemang!

Läs mer om oss, vår tanke med företaget och rekryteringsprocessen i tidningen Enterprise Magazine.

Rekrytering

När vi bistår våra kunder med rekrytering av chefer och specialister börjar vi med att genomföra en gedigen kravprofilsgenomgång. Vi föreslår lämplig annonsstrategi och börjar samtidigt söka i vårt gedigna nätverk av kandidater. Vi förespråkar en tät dialog med vår beställare för att säkerställa att vi når vårt gemensamma mål – att tillsätta tjänsten. Tillsammans med vår beställare sätter vi en tydlig tidplan som vi arbetar utifrån. Efter kandidatpresentation tar intervjuer vid. Vi håller i återkoppling och kommunikation, tar referenser och genomför tester samt eventuella bakgrundskontroller innan anställningserbjudande.

Konsultförmedling

Fler och fler erfarna chefer och specialister blir egenföretagare – GIG-ekonomin är här. För att matcha den efterfrågan vi märker hos våra kunder med behov av interima lösningar söker vi kontinuerligt underkonsulter inom fastighetsbranschen. Våra uppdrag täcker allt från fastighetschefer, projektutveckling till förvaltningstjänster. Vi verkar där våra kunder finns!

Personbedömningar

Som certifierade i DISC (ThomasPPA www.thomasinternational.net) och OPQ (www.shl.com) med flera hjälper vi våra kunder med personbedömningar av enskilda medarbetare eller hela team.

 

 

© 2021 Fotograf Anna-Lena Ahlström