Vad vi erbjuder

Det är individerna som gör skillnaden

De allra flesta företag skulle säga att det är deras medarbetare som gör skillnad och därför blir det allt viktigare att vara en attraktiv arbetsgivare. För våra kunder är det avgörande hur kontakten sköts från ansökan till anställning. Proper People har lång erfarenhet från rekryterings-, bemannings- och konsultbranschen, har ett stort kontaktnät och kan hantverket. Vi garanterar dig en professionell process med högt personligt engagemang!

Läs mer om oss, vår tanke med företaget och rekryteringsprocessen i tidningen Enterprise Magazine.

Rekrytering

När vi bistår våra kunder med rekrytering av chefer och specialister börjar vi med att genomföra en gedigen kravprofilsgenomgång. Vi föreslår lämplig annonsstrategi och börjar samtidigt söka i vårt breda nätverk av kandidater. Vi förespråkar en tät dialog med vår beställare för att säkerställa att vi når vårt gemensamma mål – att tillsätta tjänsten. Tillsammans med vår beställare sätter vi en tydlig tidplan som vi arbetar utifrån. Efter kandidatpresentation tar kundens intervjuer vid. Proper People håller i återkoppling och kommunikation, tar referenser och genomför tester samt eventuella bakgrundskontroller innan anställningserbjudande.

Konsultförmedling

Fler och fler erfarna chefer och specialister blir egenföretagare – gigekonomin är här. För att matcha efterfrågan av interima lösningar söker vi kontinuerligt underkonsulter inom fastighetsbranschen. Proper Peoples uppdrag täcker allt från fastighetschefer, projektutvecklare till förvaltare och uthyrare. Och vi verkar där våra kunder finns!

Personbedömningar

Som certifierade i DISC (ThomasPPA www.thomasinternational.net) och OPQ (www.shl.com) med flera hjälper vi våra kunder med personbedömningar av enskilda medarbetare eller hela team.

Jobbcoachning

Proper People erbjuder jobbcoachning, både i grupp och individuellt. Vi skräddarsyr lösningar utifrån de behov som finns och ser till att våra deltagare blir förberedda för ett karriärbyte eller för att söka drömjobbet.