Referenser

Proper People har genom åren genomfört hundratals rekryteringar och tillsatt interima konsulter. Vi är stolta över våra samarbeten med välrenommerade kundföretag!
Nedan följer några exempel på tjänster vi tillsatt:

 • Affärsområdeschefer
 • Affärsutvecklare
 • Analytiker
 • Avtalsansvarig
 • Branschspecialister
 • Bostadsförvaltare
 • Chef Asset Management
 • Chef projektledning
 • Ekonomi- och Finanschef
 • Fastighetschefer
 • Fastighetscontroller
 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsutvecklare
 • Fastighetskonsulter
 • FM-chef
 • FM-ansvarig
 • Förvaltare
 • Förvaltningschef
 • Head of Workplace Management
 • Kommersiella förvaltare
 • Kommunikationsansvarig
 • Kommunikationschef
 • Kundansvariga
 • Marknadschefer
 • Marknadsområdeschef
 • Projektchef
 • Projektingenjör
 • Projektutvecklare
 • Tekniska förvaltare
 • Workplace Manager
 • Utbildningschef
 • Vice VD
 • VD

Vill du veta hur vi arbetar, kontakta oss så berättar vi mer.