Rekrytering och konsultförmedling av chefer och specialister

Vi är ett rekryterings- och bemanningsbolag specialiserat på tillsättning av chefer och specialister, främst inom fastighetsbranschen.

Aktuella tjänster

Riskmanager (försäkringsspecialist)
AO chef Teknisk Förvaltning
Affärsenhetschef
Ekonomichef