Rekrytering och konsultförmedling av chefer och specialister inom fastighetsbranschen

Proper People är ett rekryteringsföretag specialiserat på att stödja bolag att nå sina affärsmål genom ledarstödd rekrytering, personbedömningar och konsultförmedling främst av chefer och specialister inom fastighetsbranschen.

Aktuella tjänster

Maria Mattson och Therese Malk på Proper People

© 2021 Fotograf Anna-Lena Ahlström

ProperPeople är företagsvän mot cancer - Rosabandet 2021

    Fastighetsansvarig
    Driftchef
    Uthyrare