Möller & Partners logotyp

Möller & Partners

Tester i form av kapacitetstest och personlighetsformulär med djupintervju samt referenstagning till Möller & Partner och Stenhusgruppen. Genomförde även bakgrundskontroll till en av kunderna.

Posted by Mia Althoff